Oponice..

Svojho času nazvané poetkou Eloise Beutelovou „La perle de Hongrie“ (Perla Uhorska) boli osídlené už od praveku.
Je to pochopiteľné vzhľadom k výhodnej geografickej polohe medzi riekou Nitrou a Tríbečským pohorím. Posledných 700 rokov dominuje tejto lokalite malebný hrad s bohatou a pohnutou históriou. Hoci sa od prvej polovice 17. storočia nachádza v ruinách, jeho majestátny vzhľad motivuje neustále k zamysleniu nad minulou slávou.
Share Button