Archívy autora: klaudia1

Pohľad autora stránky.. Hrad Oponice.

Share Button

Stredovek na hrade r.2008

Share Button

Rok 2008: Postup prác na bašte Tereš.

Share Button

Rok 2007: Začiatok práce na Tereši.

Share Button

Rok 2006: Ideme ďalej, pokračujúce práce.

Share Button

Rok 2005: Prvé konzervačné práce.

Share Button

Rok 2004: Prístupová komunikácia.

Share Button

Rok 2003: Základná úprava okolia.

Share Button

Rok 2002: Odstraňovanie náletových drevín.

Share Button

Rok 2001: Hrad pred úpravami, prvé foto.

Share Button