Rok 2002: Odstraňovanie náletových drevín.

Share Button