Rok 2006: Ideme ďalej, pokračujúce práce.

Share Button