Ustanovenie

Cieľom Združenia Apponiana, je zachovať Oponický hrad v terajšej podobe vrátane všetkých úprav potrebných na to,aby bolo možné hrad využívať ako turistickú atrakciu a bohatý zdroj poznania našej minulosti.

To znamená zabezpečiť vykonanie príslušných konzervačných prác zahrnujúcich stavebné zaistenie a odstránenie príčin urýchľujúcich skazu hradu. A to s prihliadnutím na moderné, kultivovanejšie metódy konzervácie, ktoré berú ohľad na autenticitu zrúcaniny, ktorá má veľký význam na emotívne pôsobenie torzálnej architektúry.

Po dokončení konzervačných prác bude úlohou Združenia Apponiana ,údržba a starostlivosť o objekt hradu.

Share Button